߁VO

k6
99,000
1K 26.7464m2
gˎw
k8
80,000
 20.46m2
gˎw
k13
68,000
1DK 23.19m2
gˎw
k10
99,000
1LDK 28.92m2
gˎ MS 1K iqgˎw MS iqgˎw AP 1DK iqgˎw MS 1LDK
߁t@~[
gˎw
k11
130,000
1LDK 40.64m2
gˎw
k15
138,000
1LDK 46.08m2
gˎw
k13
245,000
3LDK 92.74m2
gˎw
k10
133,000
1LDK 47.2m2
iqgˎw AP 1LDK iqgˎw eX 1LDK iqgˎw ݉ 3LDK iqgˎw AP 1LDK
=X܁E
gˎw
k4
594,000
 46.25m2
gˎw
k1
160,000
 52.7m2
gˎw
k7
253,800
 45.22m2
gˎw
k5
145,800
 24.23m2
iqgˎw X(ꕔ) iqgˎw XE iqgˎw XE iqgˎw XE